گزینه های باینری تجارت

تجارت الکترونیکی چیست

ما مجموعه تجارت الکترونیک اول را یک خانواده بزرگ می‌دانیم و در نظر داریم تا با انتقال دانش و یادگیری مستمر برای ارتقا و کسب مهارت تمامی افراد خانواده تلاش کنیم. همچنین ما در تجارت الکترونیک اول تجارت الکترونیکی چیست برای تمامی همکارانمان فضایی شاد ایجاد می‌کنیم و فعالیت‌های گروهی سرگرم کننده‌ای را ترتیب می‌دهیم. بدین ترتیب هم لذت کنار هم بودن را تجربه و هم خستگی کار را از تن به در می‌کنیم. مسابقه‌های پر هیجان، گردهم آیی‌های سرگرم کننده و بازی‌های مختلف در فضای شرکت یا در فضای باز نمونه‌ای از این فعالیت‌ها هستند. علاوه بر این شرکت تجارت الکترونیک اول همیشه از لحاظ مالی، فکری و اجتماعی تمام شرایط را برای همکاران خود مهیا کرده است، تا بهترین شرایط را برایشان به وجود آورد.

سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی

به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده‌پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه‌ای سازماندهی شود که با جلوگیری تجارت الکترونیکی چیست از هرگونه نفوذ و سوء ‌استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب می‌شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می‌شویم.

کلیدواژه‌ها

  • سیستم اطلاعاتی
  • امنیت اطلاعات
  • تجارت الکترونیکی
  • قانون تجارت الکترونیکی
  • دلیل الکترونیکی

عنوان مقاله [English]

Secured Information System in Electronic Commerce Law

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Abdollahi 1
  • Morteza Shahbazinia 2

According to the Electronic Commerce Law, one of the essential elements of secure electronic evidence is a secure information system. It is defined as a system that emerged, saved or telecommunicated the data message so that it is available whenever is needed… and is organized so that fulfill integrity and confident of electronic evidence.
The electronic devices are dynamic so that any unique technique have not been defined as a secure information system by law but functions of such systems have been provided. Therefore any system that can fulfill these functions is considered as the secure information system.
In this paper, the criteria of the secure information system in electronic commerce law are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information system- security of information- electronic commerce- electronic commerce law

مراجع

1. سهیل سرمدسعیدی و وحیدرضا میرابی، تجارت الکترونیکی، کیمیا،1383.

2. سیامک قاجار، ادله اثبات در محیط­های دیجیتال، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، چاپ محدود، 1374.

3. محسن شجاعی و احمد ملکی زاده، تجارت الکترونیکی، انتشارات پرتونگار،1383.

4. محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387

5. هیأت مؤلفان انتشارات میکروسافت، فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت، ترجمه فرهاد قلی­زاده نوری، چ4، انتشارات آذرباد، 1379.

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک

ماده1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه هاي الكترونيكي و با
استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي رود.

فصل دوم- تعاريف
ماده2- الف-« داده پيام» ( Data Message ): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري
و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي شود.
ب-« اصل ساز» ( Originator ): منشا اصلي « داده پيام» است كه« داده پيام» به وسيله اويا از طرف او توليد يا ارسال
مي شود اما شامل شخصي كه درخصوص« داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد.
ج-« مخاطب»( Addressee ): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي« داده پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصي كه
در ارتباط با« داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد.
د-« ارجاع در داده پيام»( Incorporation By Reference ): يعني به منابعي خارج از« داده پيام» عطف شود كه در صورت
مطابقت با ماده( 18) اين قانون جزيي از« داده پيام» محسوب مي شود.
ه-« تماميت داده پيام»( Integrity ): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير« داده پيام». اعمال ناشي از تصدي
سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي شود خدشه اي به تماميت« داده پيام»
وارد نمي كند.

قانون تجارت الکترونیکی

و-« سيستم رايانه اي»( Computer system ): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري-
نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار« داده پيام» عمل مي كند.
ز-« سيستم اطلاعاتي»( Information system ): سيستمي براي توليد( اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا
پردازش« داده پيام» است.
ح-« سيستم اطلاعاتي مطمئن»( Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه:

1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد.
4- موافق با رويه ايمن باشد.تجارت الکترونیکی چیست

ط-« رويه ايمن»( Secure Method ): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت« داده پيام» منشاء و مقصد آن
با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي« داده پيام» از يك زمان
خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،
روشهاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.

قانون تجارت الکترونیکی

ي-« امضاي الكترونيكي»( Electronic Signature ): عبارت از هرنوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي
متصل شده به« داده تجارت الکترونیکی چیست پيام» است كه براي شناسايي امضاء كننده « داده پيام»، مورد استفاده قرار مي گيرد.
ك-« امضاي الكترونيكي مطمئن»( Secure/ Enhanced/Advanced Electronic Signature ) هر امضاي
الكترونيكي است كه مطابق با ماده(10) اين قانون باشد.

قانون تجارت الکترونیکی

ل-: امضاء كننده»( Signatory ): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.
م-« شخص»( Person ): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم هاي رايانه اي تحت كنترل آنان
ن-« معقول»( سنجش عقلاني)،( Reasonableness Test ): با توجه به اوضاع و احوال مبادله« داده پيام»
از جمله: طبيعت مبادله، مهارت وموقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن
گزينه هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هريك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي
معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.

س-« مصرف كننده»( Consumer ): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.
ع-« تامين كننده»( Supplier ): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.
ف-« وسايل ارتباط از راه دور»( Means Of Distance Communication ): عبارت از هرنوع وسيله اي است كه
بدون حضور تجارت الکترونیکی چیست فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي شود.

ص-« عقد از راه دور»( Distance Contract ): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين كننده و مصرف كننده
با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.
ق-« واسط با دوام»( Durable Medium ): يعني تجارت الکترونیکی چیست وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً« داده پيام»
هاي مربوطه را برروي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست
الكترونيكي مصرف كننده.
ر-« داده پيام هاي شخصي»( Private Data ): يعني« داده پيام»هاي مربوط به يك شخص حقيقي ( موضوع«داده»
Subject Data ) مشخص و معين.

فصل سوم- تفسير قانون

ماده3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد
آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.
ماده4- در مواقع سكوت و تجارت الکترونیکی چیست يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت
چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.
فصل چهارم- اعتبار قراردادهاي خصوصي
ماده5- هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره تجارت الکترونیکی چیست و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا