گزینه های باینری تجارت

مبانی سرمایه گذاری

نقطه شروع برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه را می‌توان آموزش بورس درنظر گرفت. زیرا همه ما می‌دانیم برای آغاز فعالیت در یک بازار جدید، آموزش در مورد جزییات آن از اولویت‌های اصلی و مهم محسوب می‌شود و هر چه ریسک فعالیت در یک بازار بیشتر باشد، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مبانی سرمایه گذاری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی مبانی سرمایه گذاری است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.مبانی سرمایه گذاری

کلیدواژه‌ها

  • اندازه بازار
  • مبانی سرمایه گذاری
  • بین المللی سازی
  • تنوع سرمایه گذاری
  • چرخه محصول
  • درونی سازی
  • سازمان صنعتی
  • سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • فاصله روانی
  • نرخ های متفاوت عواید

عنوان مقاله [English]

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FOREIGN DIRECT INVEST MENT

نویسنده [English]

Attainment to Economic and Social growth and development in eny country requirement to secure Financial resources for Infrastruture and fandamental plans . For this reason, Most of economic development model, blive key role for that to countrie's development . Those countries don,t enjoy sufficient capital Inside , will resort to foreign Investment .
foreign Investment by a difination is " transfer of funds and material from one country to other country for utilize to establish economic corporation in latter country In lieu of direct or Indirect participation In returning and revenue " . In a general division , Foreign Investment classify in two category:
1. Foreign Indirect Investment ( F.P.I.) .
2. Foreign direct Investment ( F.D.I.).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا